Σημερινό Zoom 2005-2007

https://us05web.zoom.us/j/88000599681?pwd=amNheXZOejYybzlBOVp3V1JXaldtQT09

Τα παιδιά να κάνουν σύνδεση στις 20:55 ώστε να προλάβουμε με τον χρόνο

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s