Παραλαβή εξετάσεων

Καλημέρα σήμερα από τις 09:30 έως 12:00 και από 16:00 έως 18:00 μπορείτε να παραλάβετε τις εξετάσεις των παιδιών που έγιναν στις 21/9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s