Παραλαβή εξετάσεων 21/9

Έχουμε παραλάβει τις εξετάσεις των παιδιών που πραγματοποιήθηκαν στις 21/9.

Οι γονείς που επιθυμούν να τις παραλάβουν μπορούν να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις μας σήμερα έως 16.00 Τετάρτη 4/11 από 14:30 έως 17:30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s