Τελευταία Ημέρα εξετάσεων

Την Κυριακή 4/10/2020 θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο ραντεβού των καρδιολογικών εξετάσεων. Όσοι γονείς επιθυμούν να κλείσουν ραντεβού να επικοινωνήσουν με την γραμματεία.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s