Ενημέρωση για επανένταξη αθλητών από ασθένεια

Σας ενημερώνουμε για την επανένταξη των αθλητών μας έπειτα απο ασθένεια, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση βεβαίωσης από γιατρό που θα δηλώνει τα ακριβή αίτια απουσίας.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s