Συνδρομή Ακαδημίας

Παρακαλούμε το Σαββατοκύριακο 19/20 να εξοφληθεί η συνδρομή του Σεπτεμβρίου.

Οι πληρωμές θα πρέπει να πραγματοποιούνται από την 1η εως την 15η του εκάστοτε μήνα για την σωστή λειτουργία της Ακαδημίας.

Οι γονείς που θα έχουν εκκρεμότητες θα πρέπει να έρχονται σε συνεννόηση με την γραμματεία για τις δραστηριότητες του Σαββατοκύριακου.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s