Κάρτες υγείας Αθλητών

Καλημέρα από τις 15/9/2020 θα είναι υποχρεωτική η κατάθεση στην γραμματεία της κάρτας υγείας Αθλητή θεωρημένη από καρδιολόγο.

Στο αθλητικό μας κέντρο θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 12/9 εξετάσεις καρδιολογικές , αιματολογικές , σωματομετρικές με κόστος 20ευρώ

Οι γονείς που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με την γραμματεία .

Οι γονείς που θα επισκεφθούν δικό τους καρδιολόγο πρέπει να σφραγίσουν την παρακάτω κάρτα υγείας.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s