Πρόγραμμα Σαββάτου 5/9/2020

Το πρόγραμμα της Κυριακής θα καθοριστεί με βάση την προσέλευση του Σαββάτου

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s