Έναρξη τμημάτων περιόδου 2020/21 & ετήσιο πρόγραμμα καθημερινών

Α20 Πέμπτη 3/8 18:00. Ετήσιο Πέμπτη 18:00-19:00. ¨Σαββάτο & Κυριακή κατόπιν ενημέρωσης

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s