Έναρξη τμημάτων περιόδου 2020/21 & ετήσιο πρόγραμμα καθημερινών

Α18 Παρασκευή 4/9 18:00. Ετήσιο Παρασκευη 18:00-19:00 Σαββάτο & Κυριακή κατόπιν ενημέρωσης.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s